تنظیم نازل لیزر

تنظیمات دستگاه لیزر

تنظیمات دستگاه لیزر دستگاه باید از لحاظ تنظیمات اینه ها و میز کار و تراز بودن دقیق باشد. هر هفته کلیه ریل ها و گوشه واگن را با دستمال نخی پاک و پرزگیری نمائید. و در آخر توسط اسپری روان کننده مثل WD40 و یا اسپری چرب ناهید و روغن کاری نمائید. هرماه بلبرینگ ها […]

بازگشت به بالا